Google Next OnAir event – Recap week 2: Productivity & Collaboration

Google Cloud - Next OnAir EMEA -

Maar één hoofdpunt op dinsdag 6 oktober: de aankondiging van Google Workspace als de vervanger van G Suite.

De fundamenten van Google Workspace

Neen. Dit wil geenszins zeggen dat de oude omgeving op de schop gaat. De bekende bouwstenen van de collaboratie omgeving (zoals onder meer Gmail en Drive) blijven de basis vormen van de nieuwe Workspace omgeving. Maar Google zet wel steeds meer stappen in kruiselingse integraties tussen die verschillende componenten. Dat werd al duidelijk deze zomer toen het mogelijk werd vanuit je Gmail omgeving in één beweging video conferenties te starten, chat sessies en ruimtes te openen en taken te beheren.

In feite is dit een logische vervolgstap in een een traject dat al jaren terug werd opgestart. Want wat we tot een week terug G Suite noemden, een pakket van bijna twintig verschillende toepassingen, was ten dele het resultaat van een reeks overnames en jaren ontwikkeling. Dat gebeurde door verschillende teams die lange tijd in relatief grote vrijheid naast elkaar hebben geopereerd. Het is pas met de komst van Diane Greene en de vorming van Google Cloud Platform als een aparte operationele organisatie binnen Google in 2015 dat er meer initiatieven ontstaan zijn om de omgeving ook echt als een gemeenschappelijk verhaal te positioneren.

Zo dateert Material Design – de design en lay-out standaarden van Google – maar van 2014 en heeft het migratieproces om alle toepassingen op één lijn te brengen jaren geduurd. De evolutie was in 2016 echter al voldoende om Google for Work tot G Suite om te dopen.

Maar ook op dat moment bleven het overwegend losstaande applicaties met een gemeenschappelijke look and feel. De eerste stappen naar een meer geïntegreerde aanpak kwamen er als in de rechterkolom eerst van Gmail en Calendar en later ook in Drive en de verschillende editors een directe toegang tot een reeks applicaties kwam.

Je kan nu rechts je agenda voor de dag zien of er je taken beheren. Later werd die kolom uitgebreid met toegangen van systemen van derde partijen. En naar concrete acties in die specifieke omgevingen van partijen zoals Salesforce en SAP. Op zich leken dit belangrijke stappen naar een betere integratie en collaboratie, maar jammer genoeg bleef die inspanning na een hoopgevende start wat hangen. Ik vrees dat de laatste jaren de aangroei van externe partners en nieuwe functionaliteiten eerder beperkt is gebleven.

Now you can see your agenda for the day on the right and even manage your tasks there. Later that column was expanded to include accesses from third party systems. And to concrete actions in those specific environments of parties such as Salesforce and SAP. In themselves these seemed important steps towards better integration and collaboration, but unfortunately after a hopeful start, that effort stuck.

Met de aankondiging van Workspace zien we dat de focus terug naar het interne verhaal verschuift. Het uitgangspunt is dat morgen – ook als de Covid-19 pandemie alleen een kwade herinnering blijft – onze werkomgeving fundamenteel zal gewijzigd zijn en blijven. We gaan naar een wereld waar thuis of in een buurtkantoor werken een substantieel deel zal blijven uitmaken van het nieuwe normaal. En dat veronderstelt natuurlijk dat onze werkomgeving zich ook aanpast aan die nieuwe situatie. Dat we het verlies van een aantal sterktes uit het verleden (zoals snellere en betere uitwisseling van nieuws, betere ruimte voor overleg en innovatie, verlies van communicatie door het wegvallen van lichaamstaal, …) gemitigeerd krijgen. Maar ook dat we die nieuwe werkomgeving aan efficiëntie laten winnen. Omdat de middelen die tot op heden aangereikt worden een aantal cruciale functionaliteiten missen.

En dat is de essentie van de aankondiging van Workspace. Het is dé centrale werkomgeving voor het nieuwe normaal. Het moet je steeds meer in staat stellen om efficiënt en effectief te werken, ook als je niet op het centrale kantoor bent.

Al die aanpassingen vergen tijd en gaan dus gespreid in de tijd uitgerold worden. En zeker niet alles wat er aankomt, is al gekend. Maar we hebben vandaag toch al een eerste beeld.

Google Meet: het kanaal voor intensief overleg

De Hangout opvolger heeft op een half jaar tijd een gigantische evolutie doorgemaakt. Sessies met tot 49 personen in beeld, mogelijkheid om de achtergrond vaag te houden, het wegfilteren van achtergrondgeluiden, de mogelijkheid om vragen te stellen zonder de sessie te verstoren, of om een snelle enquête onder de deelnemers te houden, integratie in Gmail, het zijn maar een paar veranderingen die in die korte periode zijn doorgevoerd.

En sinds vorige week kan je nu ´breakout rooms’ creëren wat je toelaat om tijdens een vergadering aparte sessies op te zetten met enkele personen uit die groep. Vandaag al beschikbaar in de education omgeving. En tegen het einde van het jaar bij iedereen.

En er zit nog meer in de pijplijn. Zo kan je binnenkort perfect in een meeting documenten delen en er samen aan werken zonder het visuele contact te verliezen door de functionaliteit ¨Picture in Picture¨ te gebruiken. Voor Google is het hebben en houden van visueel contact een essentiële randvoorwaarde om goede vergaderingen te kunnen hebben.

Workspace als één omgeving

Waar het nieuwe concept nog het meest gaat opvallen, is de geleidelijke vervaging van de grenzen tussen de verschillende toepassingen.
Je werkt in een document en door @user in te vullen, kan je direct vanuit dat document acties starten. Denk dan maar aan een Chat of Meet sessie opzetten, het document delen, een actie toewijzen.
Of je zit in een document waarin een presentatie is ingebed. Binnenkort kan je vanuit dit document die presentatie openen, bewerken en sluiten zonder uit je document te gaan. Idem voor de Chatroom omgeving waar je documenten kan openen en gezamenlijk bewerken zonder dat je de chat sessie moet verlaten.

Hoe dit allemaal gaat werken, zie je hier.

Workspace als nieuwe brand

En natuurlijk gaat die aanpassing ook gepaard met een nieuwe verpakking. In dit geval nieuwe icons voor een reeks toepassingen. In feite trekt Google daar de lijn door van een aantal aanpassingen van de voorbije maanden (zie de nieuwe iconen van Google Photo en Google Maps). Gebruik van de Google kleuren en ronde vormen. Al die visuele aanpassingen gaan stap voor stap in de loop van de volgende weken doorgevoerd worden. Wie al een beeld wil krijgen van hoe het er gaat uitzien kan hier terecht.

Nog niet geregistreerd voor de komende sessies?

, , , ,

Related Posts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Menu